Een stabiele, schone en sociale maatschappij

Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen? En hoe doet Pensioenfonds PGB dat? We leggen het graag aan u uit.

Een stabiele, schone en sociale maatschappij

Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen? En hoe doet Pensioenfonds PGB dat? We leggen het graag aan u uit.

Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen? Maatschappelijk verantwoord beleggen houdt in dat je bij het beheren van het vermogen niet alleen kijkt naar risico’s en rendement, maar ook naar de maatschappelijke gevolgen van beleggen. Want we willen (blijven) leven in een stabiele, schone en sociale samenleving. Een van de uitgangpunten van maatschappelijk verantwoord beleggen is dat je minder risico loopt en een betere kans hebt op rendement op lange termijn als je belegt in bedrijven die goed worden bestuurd en die in hun bedrijfsvoering rekening houden met de samenleving.

Bekijk ons filmpje over maatschappelijk verantwoord beleggen.

MVB bij Pensioenfonds PGB

Er is in de maatschappij steeds meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Er zijn meer internationale regels en afspraken en er komen meer mogelijkheden om duurzaam te beleggen. Ook deelnemers verwachten meer van ons. Pensioenfonds PGB beweegt mee met die ontwikkeling.

PGB-bestuurslid Rob Heerkens (balans- en vermogensbeheer) legt hieronder uit wat dit betekent voor Pensioenfonds PGB en welke stappen in 2020 worden gezet.

Rob Heerkens, bestuurslid balans- en vermogensbeheer

"We houden bij het beleggen van het pensioengeld steeds meer rekening met maatschappelijke kwesties als milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. Op deze manier vergroten we de kans op een goed resultaat op de lange termijn en we verkleinen de risico’s van de beleggingen. We doen dat ook omdat uit onderzoek blijkt dat u als deelnemers in overgrote meerderheid over uw pensioen wilt kunnen beschikken in een samenleving die sociaal, schoon en stabiel is.

Pijlers Maatschappelijk verantwoord beleggen betekent voor ons dat we alle beleggingen toetsen op aspecten van verantwoord beleggen, zoals milieu en klimaat, arbeids- en mensenrechten en goed bestuur. We hebben 3 pijlers in ons MVB-beleid. De eerste is uitsluiten, wat wil zeggen ‘niet beleggen in deze ondernemingen’. De tweede is engagement. Dat staat voor in gesprek gaan met ondernemingen en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. De derde pijler is ‘positieve impact’, oftewel een bijdrage leveren aan een betere wereld. Binnen deze 3 pijlers gaan we de komende tijd meer doen, zodat we een verschil kunnen maken.

Klimaat Het klimaatbeleid is inmiddels een integraal onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid. We zien klimaatverandering als een belangrijk risico, waar we ons op voorbereiden. Zowel op de fysieke gevolgen van klimaatverandering als op de gevolgen van de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Daarnaast willen we graag een bijdrage leveren aan het akkoord van Parijs, door onze CO2-voetafdruk zichtbaar te verkleinen. Hoe we dat concreet gaan doen, wordt in 2020 uitgewerkt.

Top 5 VN-doelen Verder scherpen we dit jaar het engagement- en stembeleid aan en gaan de afspraken uit het IMVB-convenant concreter invullen. Ook gaan we de VN-ontwikkelingsdoelen uitwerken, zowel via internationale investeringen als in Nederland. Met inbreng van deelnemers en werkgevers zijn we tot een top 5 gekomen van doelen waarop we ons vooral zullen richten. De gezondheidszorg staat daarbij op nummer 1. Heel passend, gezien de actualiteit rond de bestrijding van het coronavirus.”

Van MVB tot ESG... Er zijn verschillende termen in omloop voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. De afkorting MVB wordt veel gebruikt. Maar ook ‘duurzaam beleggen’. Of ‘verantwoord beleggen’. Ook zie je heel vaak de Engelse afkorting ESG. De E staat voor Environment, oftewel milieu en klimaat. De S staat voor Social: arbeids- en mensenrechten. En de G staat voor Governance, wat goed bestuur betekent.