Wilt u meer weten over de resultaten van ons MVB-beleid in 2019? Hieronder vindt u de samenvatting.

Wilt u meer weten over de resultaten van ons MVB-beleid in 2019? Hieronder vindt u de samenvatting.


Uitsluitingen Soms beleggen we niet in bedrijven omdat ze zich niet houden aan internationale afspraken voor verantwoord ondernemen. Of omdat wij vinden dat beleggen in deze bedrijven niet past bij wat wij en onze deelnemers belangrijk vinden. In dat geval sluiten wij deze ondernemingen uit van beleggen.

Pensioenfonds PGB heeft in 2019 13 landen en 292 bedrijven uitgesloten van beleggingen. Van de bedrijven waren er 166 uitgesloten omdat ze meer dan 50 procent van hun omzet halen uit de winning van kolen of de energieopwekking met kolen. Pensioenfonds PGB wil zo min mogelijk in kolen beleggen en heeft daarom extra eisen gesteld op dit punt. Andere extra eisen zijn: niet beleggen in tabak en niet beleggen in bedrijven die vuurwapens voor particulieren maken of verkopen

Engagement We gaan in gesprek met ondernemingen als we denken dat ze hun beleid moeten veranderen. Ook laten we op aandeelhoudersvergaderingen blijken wat we vinden van het beleid. Dat doen we via een bedrijf waarmee we nauw samenwerken.

Pensioenfonds PGB heeft in 2019 via partner BMO GAM gesproken met 486 ondernemingen waarin het aandelen en/of obligaties heeft. De gesprekken met de verschillende ondernemingen kunnen soms jaren duren. Als een bedrijf geen of te weinig verbeteringen doorvoert, kan het pensioenfonds besluiten om alle aandelen of obligaties van de onderneming te verkopen (‘uitsluiten van beleggingen’).

Impactbeleggen Met een aantal van onze beleggingen willen we heel gericht een bijdrage leveren aan een betere wereld. Deze zogenaamde impactbeleggingen moeten wel passen bij onze visie op risico en rendement. In 2019 is er veel meer geld gestoken in impactbeleggingen. In 2018 was voor 113,5 miljoen euro in dit soort beleggingen geïnvesteerd. Eind 2019 bedroeg dit 516,5 miljoen euro. De stijging kwam vooral door een investering in een groene geldlening van de Nederlandse overheid.

● Groene obligaties: - - Staatsobligaties van de Nederlandse overheid. - - De waarde hiervan is € 364,2 miljoen. - - In totaal 27 leningen aan bedrijven. De waarde hiervan is € 152,3 miljoen. ● Fonds voor microfinanciering: De waarde hiervan is € 22,9 miljoen. ● Duurzame infrastructuur: De waarde hiervan is € 115 miljoen. De totale beleggingen van Pensioenfonds PGB: € 30,2 miljard (eind 2019).

Uitsluitingslijsten Wist u dat u precies kunt nalezen in welke bedrijven Pensioenfonds PGB niet belegt? U vindt op onze website de zogenaamde ‘uitsluitingslijsten’, waarop alle bedrijven staan waarin we niet beleggen met de reden waarom.

Ranglijsten

  • In 2019 stond Pensioenfonds PGB op de 5e plaats in de ‘klimaatlijst’ van 79 door VBDO onderzochte verzekeraars en pensioenfondsen.
  • In de VBDO-lijst voor maatschappelijk verantwoord beleggen nam Pensioenfonds PGB in 2019 de 14de plaats in van de 50 onderzochte pensioenfondsen.

De VBDO is de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling.