Even terug in de tijd

Jochem Dijckmeester, voorzitter bestuur Pensioenfonds PGB: “Het jaar 2020 is onstuimig begonnen. We lijken door de coronacrisis nu in een andere wereld te leven. Toch willen we u in dit digitale jaarverslagmagazine even meenemen terug in de tijd, naar 2019.”

Even terug in de tijd

Jochem Dijckmeester, voorzitter bestuur Pensioenfonds PGB: “Het jaar 2020 is onstuimig begonnen. We lijken door de coronacrisis nu in een andere wereld te leven. Toch willen we u in dit digitale jaarverslagmagazine even meenemen terug in de tijd, naar 2019.”

“We vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen over wat er vorig jaar is gebeurd met het geld in de pensioenpot waarvan uw pensioen nu en in de toekomst betaald moet worden. Ook is het belangrijk om inzicht te geven in de manier waarop we beleggen, met oog voor de gevolgen op de lange termijn. Zowel om het best mogelijke rendement te behalen als om te zorgen dat u uw pensioen kunt krijgen in een samenleving die stabiel, schoon en sociaal is. Daarom hebben we er dit jaar voor gekozen een themanummer te maken over maatschappelijk verantwoord beleggen.

Rendement 16 procent Maar eerst even een korte terugblik op het resultaat in 2019: we maakten een rendement van 16 procent op de beleggingen. Een rendement met dubbele cijfers, een sterk gestegen vermogen, en toch stonden we er aan het eind van 2019 slechts iets beter voor dan begin 2019. We realiseren ons dat dit moeilijk uit te leggen is. De belangrijkste reden is dat er tegenover het grotere vermogen hogere pensioenverplichtingen staan. Gaat de rente omlaag, dan gaan de verplichtingen omhoog. Aan de andere kant van onze balans gebeurt hetzelfde: gaat de rente omlaag, dan gaat de waarde van obligaties - de ‘matchingportefeuille’ - omhoog. Hierdoor bestaat een deel van het rendement uit een waardestijging die is veroorzaakt door een verlaging van de rente. Dat is wat er in 2019 is gebeurd. Bovenop de waardestijging van de ‘matchingportefeuille’ hebben we extra rendement gemaakt, maar niet genoeg om onze financiële situatie sterk te verbeteren.

Wilt u meer weten over het belang van de rente voor pensioenen, bekijkt u dan dit filmpje.

Toekomst Als we vooruit kijken dan is het beeld vrij somber. Begin 2020 werden we van twee kanten geraakt door de gevolgen van de verspreiding van het Coronavirus in de wereld: de rente ging nog verder omlaag én de aandelenkoersen daalden sterk. Hierdoor zakte onze dekkingsgraad hard naar beneden. Alhoewel er nog voldoende tijd is voor herstel, komt het scenario van een pensioenverlaging in 2021 hierdoor nadrukkelijk in beeld. We hebben de pensioenen nog nooit hoeven te verlagen, en hopen dat dit ook in 2021 niet noodzakelijk zal zijn. We beseffen dat dit hard zou aankomen bij onze deelnemers.

We hebben de pensioenen al lang niet meer kunnen verhogen. Dat voelen onze deelnemers, direct als ze al met pensioen zijn of later als ze met pensioen gaan, in hun portemonnee.

Dat de lage rente niet alleen leidt tot hogere verplichtingen maar ook tot een hogere inkoopprijs voor pensioen is een realiteit die ervoor zorgt dat we aan zien komen dat we later dit jaar een forse premieverhoging voor 2021 zullen moeten aankondigen. Dit hebben we eind vorig jaar al laten weten. Maar we beseffen dat ook dit een lastige boodschap is, mede gezien de gevolgen van de Coronapandemie voor aangesloten ondernemingen.

Wat de toekomstige vernieuwing van het pensioenstelsel betreft hopen we dat sociale partners en overheid erin slagen om het vorig jaar gesloten akkoord goed uit te werken. Zodat er een eenvoudig en uitlegbaar pensioen tot stand gebracht wordt, dat beantwoordt aan de behoeften van deelnemers en het vertrouwen vergroot.

Verantwoord beleggen Voor het vertrouwen in pensioen op de lange termijn is ook van belang dat we maatschappelijk verantwoord beleggen. De afgelopen jaren hebben we ons beleid op dit punt stapsgewijs verbeterd, en daarbij hebben we goed gekeken wat u als deelnemer van ons verwacht. Inmiddels zijn we zo ver dat we de criteria voor verantwoord beleggen gaan toepassen op alle terreinen van het vermogensbeheer. Dit wordt ook wel een geïntegreerd beleid genoemd.

We denken dat we daarmee de beste beleggingsresultaten zullen behalen op de lange termijn. Onze eerste prioriteit is om het vermogen goed te beheren en de risico’s te beperken. Daarnaast vinden we het belangrijk een positieve invloed te hebben op de wereld waarin we leven, zodat de oude dag kan plaatsvinden in een schone, stabiele en sociale samenleving. Dat is in lijn met wat onze deelnemers vinden.

U wilt meer weten over MVB Helaas is het voor u als deelnemer niet altijd even duidelijk wat we doen op het gebied van duurzaam beleggen, zo merken we. Uit een onderzoek dat we vorig jaar hielden, blijkt dat veel deelnemers niet of niet goed op de hoogte zijn van het beleid en de inspanningen van Pensioenfonds PGB. Daarom hebben we dit magazine speciaal gewijd aan maatschappelijk verantwoord beleggen, zodat zichtbaarder is wat we doen als verantwoorde investeerder.

De informatie die u terugvindt in dit magazine, komt uit ons speciale MVB-jaarverslag. Daarmee zijn we vorig jaar begonnen. U vindt in dat jaarverslag veel extra informatie over de verschillende onderdelen van het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Dus als u echt alles wilt lezen, klik dan hier voor het volledige verslag.

Wilt u in het kort wat meer weten over onze extra investeringen in groene obligaties of de resultaten op het punt van ‘engagement’, klik dan gewoon door naar de volgende pagina’s. U vindt daar ook nog de belangrijkste cijfers uit ons ‘gewone’ jaarverslag“.

Jochem Dijckmeester Voorzitter Pensioenfonds PGB

PS: Ik ben vanaf 1 februari 2020 voorzitter van Pensioenfonds PGB. In dit filmpje blikt mijn collega Ruud Degenhardt kort terug op 2019.