Betrokkenheid is nodig om te veranderen

Jacqueline van Voorthuizen: “We willen via onze beleggingen een positieve verandering teweegbrengen op thema’s die onze deelnemers belangrijk vinden.”

Betrokkenheid is nodig om te veranderen

Jacqueline van Voorthuizen: “We willen via onze beleggingen een positieve verandering teweegbrengen op thema’s die onze deelnemers belangrijk vinden.”

“We zijn een betrokken investeerder. Dat wil zeggen dat we nagaan of bedrijven goed omgaan met de belangen van beleggers. En of ze ook aandacht hebben voor kwesties die onze deelnemers belangrijk vinden zoals arbeidsomstandigheden en beloningsbeleid. Die betrokkenheid is nodig voor verandering.”

Als aandeelhouder kan Pensioenfonds PGB zich bemoeien met het beleid bij ondernemingen waarin het aandelen heeft. De methodes om dit te doen zijn ‘in gesprek gaan’ met de leiding van het bedrijf. Of een stem uitbrengen op een aandeelhoudersvergadering. Dit valt beide onder de noemer ‘engagement’.

“We vinden het heel belangrijk om in gesprek te zijn met de bedrijven waarin we beleggen. Dat komt omdat we denken dat we via dit ‘engagement’ op langere termijn waarde kunnen creëren”, zegt Jacqueline van Voorthuizen. “Daarmee bedoelen we niet per se financiële waarde, zoals een hoger rendement voor de aandeelhouders door een overname of succesvolle innovatie. Dat kan ook een sociale waarde zijn. Dat werkgelegenheid niet naar landen met lagere lonen wordt overgeplaatst of dat leveranciers een leefbaar loon betalen. Of dat er geen exorbitante beloningen worden betaald aan de top.”

“We vinden het heel belangrijk om in gesprek te zijn met de bedrijven waarin we beleggen.”

Omdat het pensioenfonds in heel veel bedrijven via aandelen belegt, heeft het niet de mankracht om met elke onderneming afzonderlijk in gesprek te gaan. Daarom wordt op dit terrein samengewerkt met een partner, een bureau dat specialisten in dienst heeft om ons hierin te ondersteunen. “Via onze partner BMO GAM gaan we als pensioenfonds actief in gesprek en stemmen we over voorstellen van het management en aandeelhouders”, zegt Jacqueline van Voorthuizen.

Pensioenfonds investeert via een andere partner (‘Aberdeen’) sinds vorig jaar in particuliere ondernemingen (‘private equity’). Daarbij zijn we geen aandeelhouder, maar mede-eigenaar via een fonds. Jacqueline van Voorthuizen: “Bij het selecteren van de fondsmanagers hebben we heel goed gekeken naar hun opvattingen over ‘waardecreatie’. Ook bij private equity is het belangrijk dat er zowel naar financiële als maatschappelijke winst gekeken wordt.”

Jacqueline van Voorthuizen is MVB-expert bij Pensioenfonds PGB.

Waarover worden engagement-gesprekken gevoerd? Er lopen heel veel gesprekstrajecten met bedrijven. De gesprekken zijn in 3 categorieën in te delen. Er zijn gesprekken met bedrijven waar een misstand aan het licht is gekomen. Doel daarvan is om de misstand te verhelpen en te zorgen dat iets dergelijks niet nogmaals kan gebeuren. De tweede groep gesprekspartners bestaat uit bedrijven die slecht scoren op milieu en klimaat, arbeids- en mensenrechten en goed bestuur. Met hen wordt het gesprek aangegaan om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Tot slot wordt er aan de hand van thema’s – bijvoorbeeld leefbaar loon of duurzaam zeetransport - aandacht gevraagd voor duurzaam ondernemen bij bedrijven die hiermee te maken hebben.

Stem tegen bij Exxon en ING Soms stemt BMO GAM als onderdeel van het maatschappelijk verantwoord beleid van Pensioenfonds PGB tegen voorstellen van het management van een onderneming. Dat kwam in 2019 voor bij Exxon Mobil en ING. Een groep aandeelhouders van Exxon Mobil wil dat het Amerikaanse oliebedrijf een concreter klimaatbeleid gaat voeren. Een aandeelhoudersvoorstel hierover werd niet door de onderneming geagendeerd. Om hierover een krachtig signaal aan het bestuur te geven, werd op de aandeelhoudersvergadering – mede namens Pensioenfonds PGB - tegen herbenoeming van een aantal bestuurders gestemd.

Ook bij ING was er sprake van een tegenstem op de aandeelhoudersvergadering in 2019. De topmensen van de bank kregen geen goedkeuring voor hun bestuurswerk in 2018. Aandeelhouders waren in meerderheid ontevreden, door tekortkomingen bij het bestrijden van witwaspraktijken en ophef over een voorstel om topman Ralph Hamers een hogere beloning te geven.