Beleggen in kwaliteit van leven

Door te beleggen in groene staatsobligaties van de Nederlandse overheid draagt Pensioenfonds PGB een steentje bij aan de financiering van dijken, spoorwegen, windmolens en woningisolatie.

Beleggen in kwaliteit van leven

Door te beleggen in groene staatsobligaties van de Nederlandse overheid draagt Pensioenfonds PGB een steentje bij aan de financiering van dijken, spoorwegen, windmolens en woningisolatie.

We willen in Nederland veilig kunnen wonen, zonder natte voeten te krijgen. Omdat meer dan de helft van het grondgebied onder de zeespiegel ligt, worden in Nederland veel maatregelen genomen om onszelf te beschermen tegen extreem weer. Omdat de zeespiegel stijgt door klimaatverandering is het voor ons land super belangrijk om bijvoorbeeld dijken te verhogen of waterkeringen te hebben.

De overheid moet ervoor zorgen dat dit goed geregeld is. Om dit soort investeringen te kunnen betalen wordt er onder meer geld opgehaald via de uitgifte van leningen, zogenaamde staatsobligaties. In 2019 heeft de Nederlandse overheid voor het eerst een ‘groene’ staatslening uitgegeven, speciaal om duurzame investeringen en uitgaven te doen.

Het geld van de lening kan gaan naar verlaging van CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door woningisolatie of aanleg van windmolens. Maar ook naar andere ‘groene’ projecten, zoals dijken of spoorwegen. Om een ‘groene’ obligatie te kunnen uitgeven, wordt vooraf goed gecontroleerd of het geld daadwerkelijk wordt gebruikt voor duurzame projecten.

Vooraf had de Nederlandse overheid met een aantal voorbeelden aangegeven waar het geld van de groene staatslening – onder meer - naartoe zou gaan:

  • Subsidie voor windmolenpark Luchterduinen in de Noordzee
  • Subsidie voor isolatie van huurwoningen (wand- en vloerisolatie en dubbel glas)
  • Fietsparkeergarages bij NS-stations
  • Versterking van de Afsluitdijk

De uitgifte van de eerste Nederlandse groene staatslening was op 21 mei 2019. Op die dag is voor bijna € 6 miljard geld opgehaald bij investeerders, vooral uit Nederland en andere Europese landen. De belangstelling was groot. In totaal was er voor € 21 miljard ingeschreven, maar zo veel geld had de Nederlandse overheid op dat moment niet nodig voor duurzame investeringen. De verwachting is dat er de komende jaren nog wel extra geld opgehaald zal worden, tot er in totaal € 10 miljard beschikbaar is.

Pensioenfonds PGB had net als een aantal andere pensioenfondsen aangegeven een deel van de lening te willen verstrekken. Bij de uitgifte bleek het pensioenfonds een van de grootste investeerders in deze lening, met een inleg van € 330 miljoen. Aan het eind van het jaar hadden deze groene staatsobligaties een waarde van € 364,2 miljoen. Achteraf heeft de overheid laten weten dat er van de opgehaalde € 6 miljard ongeveer een derde is gegaan naar pensioenfondsen (in Nederland en daarbuiten).

Er zijn ook groene bedrijfsobligaties Behalve in groene staatsobligaties belegt Pensioenfonds PGB ook in groene bedrijfsobligaties. Voorbeelden daarvan zijn een obligatielening aan Apple, die hiermee telefoons en andere communicatiemiddelen wil ontwikkelen die minder energie vragen en beter te recyclen zijn. Een ander voorbeeld is een lening aan netbeheerders Alliander en Stedin voor een initiatief om de slimme energiemeters (‘faire’ meters) verder door te ontwikkelen, om zo het energiegebruik te verminderen.