Pensioenpot minder goed gevuld

Het is belangrijk dat we rendement maken op het pensioenvermogen. Dat is onder meer nodig om in de toekomst de pensioenen weer te kunnen verhogen. In 2018 werd voor het eerst sinds 2008 helaas geen positief rendement behaald.

Persoonlijke pensioenpot


Iedere deelnemer betaalt samen met zijn werkgever pensioenpremie voor zijn of haar eigen pensioen. Voor iedere deelnemer is dus geld gereserveerd in de grote pensioenpot van Pensioenfonds PGB. Als deelnemer heb je een ‘persoonlijk’ aandeel in de pensioenpot, al kun je niet vrij beschikken over het geld dat voor je pensioen is gereserveerd. Veel mensen realiseren zich dat niet. Ze denken dat ze premie betalen voor de gepensioneerden van nu, zoals bij de AOW.


Behalve voor het eigen pensioen betaalt iedere deelnemer een stukje premie voor het delen van risico’s. Zoals het risico dat je overlijdt of arbeidsongeschikt wordt. Op die manier ben je solidair met anderen in het pensioenfonds. Bij solidariteit hoort ook dat je met elkaar ervoor zorgt dat er geld genoeg is om het pensioen te blijven betalen, als mensen ouder worden dan verwacht. Verder kan het heel slecht gaan op de financiële markten, zonder dat dit onmiddellijk gevolgen heeft voor de pensioenuitkeringen. Dat is eveneens een vorm van risico’s delen en solidair zijn met elkaar. Van de premie die je betaalt, wordt ook een stukje gebruikt voor de kosten.

"Zo’n 88% van de pensioenpremie gaat naar de opbouw van pensioen.
De rest is voor risicoverzekeringen en kosten”.

Indexatie


Helaas hebben we de pensioenen vanaf 2008 niet kunnen verhogen. Het is belangrijk dat de pensioenen in de toekomst weer kunnen meegroeien met de prijsstijgingen. Niet alleen voor wie nu pensioen ontvangt, maar ook voor wie nog pensioen opbouwt. Sommige deelnemers denken dat ze samen met hun werkgever meer pensioenpremie betalen dan ze ooit aan pensioen zullen ontvangen. Dat klopt echter niet. De uiteindelijke pensioenuitkering bestaat grotendeels uit rendement op de ingelegde premie. Op dit moment krijgt een deelnemer die met pensioen is gemiddeld zo’n 3,5 tot 4 keer zo veel uitbetaald dan is ingelegd voor zijn pensioen. Als iemand lang blijft leven en we in de toekomst weer kunnen indexeren, kan dat oplopen tot 5 à 6 keer zo veel. Maar het kan dus ook lager uitpakken.


Rendement voor deelnemers met een
beschikbare premierege
ling


Een deel van de deelnemers bouwt een pensioenkapitaal op via een beschikbare premieregeling. Bij iedere leeftijdscategorie is een passende beleggingsportefeuille opgesteld. Daarbij beleggen jongere deelnemers een groter deel van hun kapitaal in de portefeuille met meer risico (Return Portefeuille). Oudere deelnemers beleggen meer in de portefeuille met minder risico (Matching Portefeuille), zodat hun pensioenkapitaal beter is beschermd tegen rentebewegingen en dalingen van de koersen.