Teleurstelling over haperend herstel

Ruud Degenhardt, voorzitter Pensioenfonds PGB: “De financiële situatie van het pensioenfonds en daarmee van het pensioen voor onze deelnemers is in 2018 niet verder hersteld. Hierover is het bestuur teleurgesteld, net als de medewerkers en andere betrokkenen bij Pensioenfonds PGB.”

“Het jaar kende een grillig verloop. Na negen goede beleggingsmaanden naderde de beleidsdekkingsgraad in het najaar de belangrijke grens van 110%, waarna we voorzichtig zouden kunnen beginnen met indexatie. In plaats daarvan sloten we het jaar af met een verlies op onze beleggingen, door een terugval op de aandelenmarkten.


Gelukkig hadden we in de voorgaande jaren een buffer opgebouwd, en zijn we daardoor tegen een stootje bestand. Bovendien herstelden de aandelenkoersen begin 2019. De ontwikkelingen geven echter aan hoe veranderlijk het beursklimaat is en hoe onzeker de vooruitzichten zijn. Het is een reden te meer om voorzichtig te zijn met verwachtingen over de ontwikkeling van de pensioenen in de toekomst.


Het bestuur heeft helaas moeten constateren dat er nog altijd geen akkoord is over een nieuw pensioenstelsel. Dat is jammer omdat voortdurende onzekerheid over het stelsel het vertrouwen erin geen goed doet. We staan bij Pensioenfonds PGB open voor nieuwe ideeën. Voor het bestuur telt daarbij vooral of er draagvlak is bij werkgevers en werknemers en of de belangen van deelnemers evenwichtig kunnen worden behartigd.


Er zijn nadelen aan de manier waarop pensioen nu wettelijk is geregeld. Tegelijkertijd vinden we dat er binnen het huidige stelsel veel mogelijk is. Daar richten we, voor nu, onze focus op. We bereiden ons natuurlijk wel voor op mogelijke veranderingen. We hebben onze strategie is tegen het licht gehouden en we hebben tijd en energie gestoken in de vraag hoe we als pensioenfonds onze rol het best kunnen vervullen voor onze deelnemers.

"Onze financiële situatie is voldoende
solide om niet te hoeven te korten".

Ons uitgangspunt daarbij is en blijft dat pensioen iets van ons samen is. We regelen het met elkaar. Wij zijn partners in pensioen voor werkgevers en werknemers en hun vertegenwoordigers die hun regeling bij ons onderbrengen. Samen optrekken met alle belanghebbenden, ook de gepensioneerde deelnemers, is een belangrijk onderdeel van onze identiteit. Zo doen we dat bij Pensioenfonds PGB en zo willen we dat blijven doen. Dat geldt ook voor open zijn naar elkaar en aandacht geven aan onze deelnemers en de wereld waarin we leven.


Onze oorsprong gaat terug tot 1929, maar officieel bestaat Pensioenfonds PGB vanaf 1953. Dat betekent dat het fonds dit jaar de AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden bereikt. Als we naar onze historie kijken zien we een pensioenfonds dat meebeweegt met de tijd, inspeelt op de behoeften en soms iets voor de troepen uit loopt. Die lijn trekken we door, via creatief inspelen op de mogelijkheden die er zijn om onze prestaties, producten of dienstverlening te verbeteren.


Terugkijkend op het afgelopen jaar moeten we vaststellen dat in de uitvoering van onze missie, een goed pensioen voor onze deelnemers, niet alles gaat zoals we zouden willen. Na twee positieve jaren behaalden we in 2018 geen extra rendement met ons dynamische balansbeheer. En ondanks het harde werk om onze pensioenadministratie robuuster te maken en onze pensioencommunicatie te verbeteren, kan dit nog meer op de deelnemer gericht en beter.


We zien ook ontwikkelingen waar we trots op kunnen zijn. Onze financiële situatie is voldoende solide om niet te hoeven te korten. Samen met het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht hebben we gewerkt aan een grotere veranderkracht van ons fonds en is de gezamenlijke visie op de besturing van het pensioenfonds helder vastgelegd. De dienstverlening aan werkgevers wordt stapsgewijs verbeterd, door hun salarissystemen te koppelen aan onze pensioenadministratie. En onze duurzaamheid gaat vooruit, onder meer door de afbouw van beleggingen die niet passen bij de opvattingen van onze deelnemers. Ook op die manier werken we samen aan een goed pensioen in een leefbare wereld.”


Amsterdam, 18 april 2019

Ruud Degenhardt (1948) is vanaf 2008 voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds PGB. In de Canon van PGB blikt hij terug op de koers van het bestuur in de afgelopen jaren.