Het verantwoordingsorgaan let op uw belangen

De 18 leden van het verantwoordingsorgaan kijken mee in de keuken van het pensioenfonds. Via het jaarverslag doet het verantwoordingsorgaan verslag van zijn kijk op de ontwikkelingen.

Een van de 18 leden van het verantwoordingsorgaan is Hans Brader (1936). “Wij controleren namens werknemers, gepensioneerden en werkgevers of het bestuur zijn werk naar behoren doet. We zijn daarin heel actief, omdat we de belanghebbenden representeren. Werknemers, slapers en gepensioneerden kun je beschouwen als de eigenaren van het vermogen in het pensioenfonds. Werkgevers zijn betrokken omdat zij een deel van de premie betalen en medeverantwoordelijk zijn voor het pensioensysteem.”


“Het bestuur moet verantwoording aan ons afleggen. We zitten dicht op het bestuur, onder meer via commissies op deelgebieden. We willen tijdig meegenomen worden. En dat worden we ook. Tegelijkertijd moeten we afstand bewaren en vooral naar de hoofdlijnen kijken, want we moeten niet op de stoel van het bestuur gaan zitten. Ik noem dat meekijken in de keuken zonder dat je meekookt.”

"Wij controleren namens werknemers, gepensioneerden
en werkgevers of het bestuur zijn werk naar behoren doet"

Het verantwoordingsorgaan telt 18 leden, 6 namens werknemers, 6 namens gepensioneerden en 6 namens werkgevers. Deze groepen behartigen uiteraard ook de belangen van de deelnemers die naar elders zijn vertrokken, de zogenoemde slapers. In 2018 kwam het voltallige verantwoordingsorgaan 7 keer bijeen voor overleg met het bestuur. Daarnaast kwamen de commissies vaak bijeen, om te spreken over bijvoorbeeld communicatie, het beleggingsbeleid, aansluitingen of de besturing van het pensioenfonds. Ook was er overleg met de raad van toezicht, een college dat eveneens verantwoording aan het verantwoordingsorgaan dient af te leggen. En er werden kennissessies gehouden.


De leden van het verantwoordingsorgaan houden toezicht op het bestuur namens de mensen in hun achterbannen. Ze worden afgevaardigd door vakbonden FNV, NVJ en CNV, de vereniging van gepensioneerden van PGB (VVG) of de werkgeversraad. “We doen ons werk zonder last of ruggenspraak”, zegt Hans Brader die dit jaar nog is herbenoemd door CNV.

"We geven elk jaar een oordeel over het bestuur in
het jaarverslag van het pensioenfonds.”

“Hoe wij zelf verantwoording afleggen over wat we doen? We geven elk jaar een oordeel over het bestuur in het jaarverslag van het pensioenfonds.” Het bestuur heeft evenwichtig en transparant gehandeld, staat dit jaar in het verslag van het verantwoordingsorgaan. Daarnaast wordt ingegaan op verschillende ontwikkelingen bij het pensioenfonds. “Verder is de terugkoppeling best ingewikkeld. Het pensioenfonds deelt informatie al breed. Wat heb je daaraan toe te voegen als verantwoordingsorgaan? Dat is een spanningsveld.” Er wordt natuurlijk wel informatie verspreid via de VVG, vakbonden en werkgeversraad.


Het verantwoordingsorgaan moet sinds enkele jaren voldoen aan diversiteitseisen, zodat jongeren en vrouwen voldoende vertegenwoordigd zijn. Maar dat is lastig voor de benoemende organisaties, zo blijkt bij Pensioenfonds PGB. Dit jaar is een vrouw benoemd, de eerste in dit gezelschap. Hans Brader, de nestor van het verantwoordingsorgaan: “Zelf ben ik inmiddels bezig aan mijn derde termijn. Maar als die erop zit, is het mooi geweest. Dan moet een echte jongere dat maar overnemen.”


U leest hier wie er in het verantwoordingsorgaan zitten.

U leest meer over het oordeel van het verantwoordingsorgaan en zijn kijk op de ontwikkelingen in 2018 in het jaarverslag 2018.

Vragen aan het verantwoordingsorgaan? Mail dan met communicatie@pensioenfondspgb.nl